هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تشکیل نهاد ملی آموزش

( ۱ )
مکلف کردن دولت به تشکیل نهاد ملی آموزش بار مالی دارد
1394/12/10 10:45
ابوترابی‌فرد در پاسخ به اخطار کاتب:

مکلف کردن دولت به تشکیل نهاد ملی آموزش بار مالی دارد

نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار اصل 75 غلامرضا کاتب به ماده 6 طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی گفت: مکلف کردن دولت به تشکیل نهاد ملی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی نیازمند تامی...