هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تامین منابع

( ۱ )
تأخیر در اجرای طرح الکترونیکی‌شدن دفترچه‌های بیمه، هزینه‌های گزاف به نظام سلامت تحمیل می‌کند
1394/12/11 15:46
آریایی نژاد:

تأخیر در اجرای طرح الکترونیکی‌شدن دفترچه‌های بیمه، هزینه‌های گزاف به نظام سلامت تحمیل می‌کند

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر اجرای هر چه سریع تر طرح هوشمندسازی دفترچه های بیمه تاکیدکرد و افزود: تاخیر در اجرای این طرح موجب تحمیل هزینه های گزاف به نظام سلامت می شود.