هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 95 مجلس

( ۲ )
 بنیه دفاعی نیروهای مسلح  تقویت می شود/بررسی افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری در کمیسیون تلفیق
1394/12/25 17:39
پور ابراهیمی داورانی خبر داد:

بنیه دفاعی نیروهای مسلح تقویت می شود/بررسی افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری در کمیسیون تلفیق

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 95 مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون تلفیق مقرر شد افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تط...

تک نرخی شدن ارز لازمه ی تقویت بورس است/پیش بینی آینده مثبت برای بورس
1394/12/18 09:31
پورابراهیمی داورانی مطرح کرد:

تک نرخی شدن ارز لازمه ی تقویت بورس است/پیش بینی آینده مثبت برای بورس

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 95 مجلس شورای اسلامی گفت: تک نرخی شدن ارز از عوامل موثر در جلوگیری از رانت اقتصادی است و اگر این مهم انجام شود وضعیت بازار سرمایه ارتقاء می یابد.