ایام محرم 1398
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تذکرات کتبی نمایندگان

( ۲۹ )
گراف تذکرات کتبی  تذکر کتبی
وکیلی قرائت کرد:
1398/05/27 14:18

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی  تذکر کتبی
وکیلی قرائت کرد:
1398/05/07 13:56

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی  تذکر کتبی
وکیلی قرائت کرد:
1398/04/03 14:15

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
گراف تذکرات کتبی تذکر کتبی
یوسف‌نژاد قرائت کرد:
1398/02/30 15:29

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکر کتبی
یوسف‌نژاد قرائت کرد:
1398/02/24 15:44

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکر کتبی
یوسف‌نژاد قرائت کرد:
1398/02/23 15:26

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکر کتبی
یوسف نژاد قرائت کرد؛
1397/12/06 19:14

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکر کتبی
یوسف نژاد قرائت کرد:
1397/12/05 19:17

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکر کتبی
یوسف‌نژاد قرائت کرد:
1397/11/01 15:00

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکر کتبی
در صحن علنی قرائت شد:
1397/08/29 13:48

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیئت رییسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
یوسف نژاد قرائت کرد:
1397/07/03 12:09

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکر کتبی
1397/04/31 13:36

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر به وزیر نیرو درباره لزوم اجرایی کردن مصوبات شورای عالی آب

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکر کتبی
رنجبرزاده قرائت کرد:
1397/02/30 13:25

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر 27 نماینده به رئیس جمهور درباره تعطیلی مرزهای غربی و شرقی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکر کتبی
رنجبرزاده قرائت کرد:
1397/01/29 12:03

تذکرکتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر به رئیس جمهوری درباره متن ترجمه غیرواقعی لایحه پالرمو

عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی
احمدآبادی فراهانی قرائت کرد:
1396/12/15 16:08

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور / تذکر به رئیس جمهور در مورد انجام اقدام عاجل برای حل معضل آلودگی هوا

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکر کتبی
رنجبرزاده قرائت کرد
1396/11/23 18:50

تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی / تذکر 43 نماینده به وزرای اطلاعات و دادگستری درباره مرگ سید امامی

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکر کتبی
رنجبرزاده قرائت کرد:
1396/10/27 13:34

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر به رئیس جمهور درباره بررسی تخلفات در بنیاد شهید و سازمان اقتصادی کوثر

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد.
حمیدرضا فولادگر
فولادگر عنوان کرد:
1396/03/12 16:15

لزوم اصلاح آیین نامه داخلی برای پاسخگو شدن مسئولان به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به نظر می رسد لازم است آیین نامه داخلی مجلس در راستای پاسخگو شدن مسئولان به تذکرات نمایندگان اصلاح شود.
یحی کمالی پور
کمالی پور:
1396/03/12 11:06

دولت به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان پاسخ نمی دهد/آیین نامه داخلی مجلس نیاز به اصلاح ندارد

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد: متاسفانه دولت به تذکرات نمایندگان پاسخی که خروجی مثبتی داشته باشد نمی دهد.
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ضرورت رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران کاسپین و فرشتگان
در صحن علنی قرائت شد؛
1396/01/29 15:10

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ضرورت رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران کاسپین و فرشتگان

نمایندگان مردم در مجلس در تذکرات کتبی خود خواستار رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران "کاسپین "و "فرشتگان" شدند.
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر به علت عدم افزایش ماه های سرد سال به 7 ماه در قبوض گاز
رنجبرزاده قرائت کرد:
1395/10/12 19:20

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر به علت عدم افزایش ماه های سرد سال به 7 ماه در قبوض گاز

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد؛
1395/10/05 18:41

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر 20 نماینده به رئیس جمهور برای تغییر در تیم اقتصادی دولت
امیرآبادی قرائت کرد؛
1395/08/12 14:48

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر 20 نماینده به رئیس جمهور برای تغییر در تیم اقتصادی دولت

عضو هیات رئیسه مجلس تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تاکید بر پاسخگویی عملیاتی به سهام داران پدیده شاندیز
رنجبرزاده قرائت کرد:
1395/07/25 14:17

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تاکید بر پاسخگویی عملیاتی به سهام داران پدیده شاندیز

عضو هیات رییسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان کشوررا قرائت کرد.
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر 26 نماینده در خصوص اخذ وجه حین ثبت‌نام در مدارس
عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت کرد:
1395/04/30 16:48

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر 26 نماینده در خصوص اخذ وجه حین ثبت‌نام در مدارس

عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور/تذکر به به وزیر کشور درباره جلوگیری از تخریب ساختمان سازمان انتقال خون ایران
عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت کرد:
1395/04/27 14:36

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور/تذکر به به وزیر کشور درباره جلوگیری از تخریب ساختمان سازمان انتقال خون ایران

عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر 19 نماینده درباره حفاظت از منابع‌طبیعی و جلوگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها
رنجبرزاده قرائت کرد:
1395/03/25 15:30

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر 19 نماینده درباره حفاظت از منابع‌طبیعی و جلوگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر 102نماینده برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب NPT
دهقان قرائت کرد:
1395/02/20 15:49

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر 102نماینده برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب NPT

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/تذکر به رییس جمهور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف 2 میلیون و پانصد هزار سپرده گذار موسسه ثامن الحجج
عضو هیات رئیسه مجلس قرائت کرد؛
1394/12/16 15:22

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/تذکر به رییس جمهور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف 2 میلیون و پانصد هزار سپرده گذار موسسه ثامن الحجج

عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را قرائت کرد.
آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet