هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

جریمه تخلفات نظامات شهری

( ۱ )
تعیین جریمه برای تخلفات نظامات شهری به افزایش بیکاری می‌انجامد
1394/12/17 10:26
مخالفان لایحه تعیین مرجع تصویب مقررات تخلفات از نظامات امور شهری تاکید کردند

تعیین جریمه برای تخلفات نظامات شهری به افزایش بیکاری می‌انجامد

مخالفان لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شدآمد و چگونگی اجرای جریمه تخلفات نظامات شهری با یکی از علل افزایش بیکاری در کشور دانستند.