هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سخنگوی کمیسیون ویژه‌ حمایت از تولید‌‌ ملی و اجرای

( ۱ )
بررسی قراردادهای جدید ایران‌ خودرو با فرانسوی ها درکمیسیون حمایت از تولید‌‌ ملی
1394/12/17 13:39
جلیلی مطرح کرد:

بررسی قراردادهای جدید ایران‌ خودرو با فرانسوی ها درکمیسیون حمایت از تولید‌‌ ملی

سخنگوی کمیسیون ویژه‌ حمایت از تولید‌‌ ملی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از حضور معاونان وزارتخانه های اقتصاد،صنعت و مدیرعامل شرکت ایران خودرو درجلسه این هفته کمیسیون خبرداد و گفت: قراردادهای جدید ایران‌ ...