هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تغییر کاربری در اراضی کشاورزی

( ۴ )
شمس الله شریعت نژاد
1397/11/28 08:18
شریعت نژاد تاکیدکرد:

تغییر کاربری اراضی نتیجه قفل درهای صادرات وبیکاری جوانان روستایی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تغییرکاربری اراضی کشاورزی نتیجه باز نبودن درهای صادرات واقتصادی نبودن تولید است،گفت: بسیاری از فرزندان کشاورزان با تحصیلات عالیه فاقد حتی یک فرصت شغلی هستند.

علی ابراهیمی
1397/10/30 23:36
ابراهیمی:

حفظ اراضی کشاورزی به سبک گزینشی شدنی نیست

نماینده  مردم در مجلس دهم با بیان اینکه حفظ اراضی کشاورزی به سبک گزینشی شدنی نیست،گفت: اجرای قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی برمبنای سلیقه  گرایی توفیقی به همراه ندارد.

شمس الله شریعت نژاد
1397/08/19 13:48
شریعت نژاد:

کشاورزی در شمال کشور صرفه اقتصادی ندارد/تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای تامین اقتصاد معیشتی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کشاورزی در شمال کشور صرفه اقتصادی ندارد،گفت: تغییرکاربری اراضی کشاورزی برای تامین اقتصاد معیشتی کشاورزان در شمال کشور کلید می‌خورد.

تغییرکاربری نباید به منابع ملی خدشه وارد کند/میراث ملی را نمی توان به افراد حقیقی واگذار کرد
1394/12/18 11:05
حسین زاده:

تغییرکاربری نباید به منابع ملی خدشه وارد کند/میراث ملی را نمی توان به افراد حقیقی واگذار کرد

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تغییرکاربری در اراضی کشاورزی باید بر طبق ارزش حاصلخیزی زمین و تاثیرات اکوسیستمی برآورد شود،گفت:تغییر کاربری نباید به منابع ملی خدشه وارد کند.