هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

خرید و فروش کدهای اقتصادی

( ۱ )
خرید و فروش کدهای اقتصادی عامل تسهیل کننده فرار مالیاتی
1394/12/22 11:24
شکری انتقاد کرد:

خرید و فروش کدهای اقتصادی عامل تسهیل کننده فرار مالیاتی

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:سهولت در خرید و فروش کدهای اقتصادی در برخی روزنامه ها و رسانه ها از عوامل موثر در فرارهای مالیاتی است،بنابراین باید برخورد شود.