هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

جلسه کمیسیون صنایع و معادن

( ۱ )
گزارش تصویری/ برگزاری جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
1394/12/24 16:44

گزارش تصویری/ برگزاری جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور برخی معاونان وزرای کابینه یازدهم برگزار شد.