هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حبیب اله آقاجری

( ۱ )
پرداخت بیمه خشکسالی به کشاورزان با مشکل روبرو شده/ وزارت جهاد کشاورزی پیگیری کند
1394/12/25 12:43
آقاجری در تذکر شفاهی:

پرداخت بیمه خشکسالی به کشاورزان با مشکل روبرو شده/ وزارت جهاد کشاورزی پیگیری کند

نماینده مردم ماهشهر در مجلس از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرد تا به وضعیت پرداخت بیمه خشکسالی به کشاورزان رسیدگی کند.