هدر موبایل
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

( ۱۵ )
برنامه های اقتصاد مقاومتی دولت نظر مردم و فعالان اقتصادی را تامین نکرده است
علی قربانی:
1396/01/13 15:43

برنامه های اقتصاد مقاومتی دولت نظر مردم و فعالان اقتصادی را تامین نکرده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه البته تلاش ها و برنامه هایی برای بهبود وضعیت و تغییر شاخص ها انجام داده است ، گفت معضل بزرگ رکود هنوز گریبان اقتصاد و تولید را در کشور رها نمی کن...
مزه اقتصادمقاومتی هنوز چاشنی زندگی مردم نشده است/ فساد در برخی سازمانها مانع عملیاتی شدن اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی
نمایندگان مجلس در گفتگو با خانه ملت مطرح کردند؛
1396/01/13 15:36

مزه اقتصادمقاومتی هنوز چاشنی زندگی مردم نشده است/ فساد در برخی سازمانها مانع عملیاتی شدن اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی

تاکید سال 95 رهبر معظم انقلاب روی اقتصادمقاومتی به این دلیل بود که برخی از افراد فکرکردند که با لغو تحریم ها دیگر خطری اقتصادکشور را تهدید نمی کند در حالی که خطر مصرف گرا شدن و سقوط اقتصاد در دوران پ...
آنچه برازنده مردم و کشور از اقتصادمقاومتی بود اجرای نشد
محمد حسینی:
1396/01/09 18:16

آنچه برازنده مردم و کشور از اقتصادمقاومتی بود اجرای نشد

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس گفت:دولت نتوانست برنامه های جدی را در حوزه اقتصاد مقاومتی به خوبی اجرایی کند و در استانها شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانه ها،رکود در تولید و بیکاری کارگران شده ایم...
فساد حاکم بر برخی سازمان ها مانع عملیاتی شدن اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی
خادمی تاکیدکرد:
1395/12/27 09:22

فساد حاکم بر برخی سازمان ها مانع عملیاتی شدن اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی

عضوکمیسیون انرژی مجلس با ابراز تاسف از وجود فساد اقتصادی در برخی سازمانها گفت:این امر مانع عملیاتی شدن اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی شده و باید از منابع موجود برای رفاه و بهبود وضعیت مردم استفاده شو...
فیلم/ ثروتی: قانون گذاری و نظارت دو وظیفه مهم مجلس در مسیر اقتصاد مقاومتی است
موسی الرضا ثروتی:
1395/03/06 15:08

فیلم/ ثروتی: قانون گذاری و نظارت دو وظیفه مهم مجلس در مسیر اقتصاد مقاومتی است

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی راهکارهای اجرایی شدن شعار مقام معظم رهبری برای سال ۱۳۹۵ مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را تشریح کرد.
فبلم/ بیاتیان: هم دولت و هم مجلس در حوزه اقدام و عمل در بحث اقتصاد مقاومتی باید حرکت کنند
سیدمحمد بیاتیان:
1395/03/05 14:21

فبلم/ بیاتیان: هم دولت و هم مجلس در حوزه اقدام و عمل در بحث اقتصاد مقاومتی باید حرکت کنند

سیدمحمد بیاتیان، عضو کمیسیون کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی راهکارهای اجرایی شدن شعار مقام معظم رهبری برای سال ۱۳۹۵ مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را تشریح کرد.
فیلم/ حسینی صدر: 70 درصد مسیر اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولیدات داخلی و تقویت آن است
موید حسینی صدر:
1395/02/28 15:20

فیلم/ حسینی صدر: 70 درصد مسیر اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولیدات داخلی و تقویت آن است

مؤید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی راهکارهای اجرایی شدن شعار مقام معظم رهبری برای سال ۱۳۹۵ مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را تشریح کرد.
بیگی اینانلو: سرداران اقتصادی مملکت با بخش خصوصی هم افزایی بیشتری داشته باشند
روح الله بیگی اینانلو:
1395/02/28 13:42

بیگی اینانلو: سرداران اقتصادی مملکت با بخش خصوصی هم افزایی بیشتری داشته باشند

روح الله بیگی اینانلو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راهکارهای اجرایی شدن شعار مقام معظم رهبری برای سال ۱۳۹۵ مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را تشریح کرد.
فیلم/ میرمحمدی: دولت و مردم دو بال اقتصاد مقاومتی هستند که همزمان باید حرکت کنند
سید محمدحسین میرمحمدی:
1395/02/14 14:15

فیلم/ میرمحمدی: دولت و مردم دو بال اقتصاد مقاومتی هستند که همزمان باید حرکت کنند

سید محمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی و اصل نود مجلس شورای اسلامی راهکارهای اجرایی شدن شعار مقام معظم رهبری برای سال ۱۳۹۵ مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را تشریح کرد.
فیلم/ توکلی: مدیریت مجلس می تواند در راستای اجرای شعار اقتصاد مقاومتی به نمایندگان جهت بدهد
احمد توکلی:
1395/02/13 17:05

فیلم/ توکلی: مدیریت مجلس می تواند در راستای اجرای شعار اقتصاد مقاومتی به نمایندگان جهت بدهد

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی راهکارهای اجرایی شدن شعار مقام معظم رهبری برای سال ۱۳۹۵ مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را تشریح کرد.
فیلم/ جعفری: کمیسیون انرژی با همکاری وزارت نفت و نیرو در ارتباط با عملیاتی شدن شعار سال قدم های مثبتی برداشته است
جلیل جعفری بنه خلخال:
1395/02/12 10:36

فیلم/ جعفری: کمیسیون انرژی با همکاری وزارت نفت و نیرو در ارتباط با عملیاتی شدن شعار سال قدم های مثبتی برداشته است

جلیل جعفری بنه خلخال، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، راهکارهای اجرایی شدن شعار مقام معظم رهبری برای سال ۱۳۹۵ مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را تشریح کرد.
فیلم/ محجوب: اقتصاد جزیره ای در دنیا به هیچ وجه موفق نخواهد بود
علیرضا محجوب
1395/02/05 14:10

فیلم/ محجوب: اقتصاد جزیره ای در دنیا به هیچ وجه موفق نخواهد بود

علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی راهکارهای اجرایی شدن شعار مقام معظم رهبری برای سال 1395 مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را تشریح کرد.
 فیلم/ نوروزی: راهکارهای اجرایی شدن شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
1395/01/29 11:45

فیلم/ نوروزی: راهکارهای اجرایی شدن شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

رحمت اله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی راهکارهای اجرایی شدن شعار مقام معظم رهبری برای سال 1395 مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را تشریح کرد.
فیلم/ پورابراهیمی: برای نخستین بارپس از انقلاب شاهد کمترین سهم بودجه از نفت در سال 95 هستیم
1395/01/24 08:39

فیلم/ پورابراهیمی: برای نخستین بارپس از انقلاب شاهد کمترین سهم بودجه از نفت در سال 95 هستیم

محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، راهکارهای اجرایی شدن شعار مقام معظم رهبری برای سال 1395 مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدا...
با اقتصاد مقاومتی می‌توان به جنگ بیکاری و رکود رفت
رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال 95 به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»:
1395/01/01 10:30

با اقتصاد مقاومتی می‌توان به جنگ بیکاری و رکود رفت

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به همه‌ی هم‌میهنان و ایرانیان بخصوص خانواده‌های معظم شهیدان و ایثارگران، و با گرامیداشت یاد شهیدان و امام بزرگوار...
آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet