هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سازمان نقشه‌برداری

( ۱ )
تمامی فعالیت‌های مرتبط به نقشه‌برداری از بخش غیرنظامی برعهده سازمان نقشه‌برداری است
1395/01/15 11:06
با رأی موافق نمایندگان؛

تمامی فعالیت‌های مرتبط به نقشه‌برداری از بخش غیرنظامی برعهده سازمان نقشه‌برداری است

نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند تا فعالیت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده...