هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حساب‌های ارزی خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی

( ۱ )
لزوم اعلام فهرست تمامی حساب‌های ارزی خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی به بانک مرکزی
1395/01/16 08:45
با موافقت نمایندگان صورت می‌‌گیرد؛

لزوم اعلام فهرست تمامی حساب‌های ارزی خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی به بانک مرکزی

نمایندگان مردم در خانه ملت به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اعلام فهرست کلیه‌ حساب‌های ارزی خارج از کشور به بانک مرکزی کردند.