هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بانک عامل نیروهای مسلح

( ۱ )
شرایط تعیین بانک عامل نیروهای مسلح مشخص شد
1395/01/16 10:24
با رأی موافق نمایندگان؛

شرایط تعیین بانک عامل نیروهای مسلح مشخص شد

با موافقت نمایندگان مردم در خانه ملت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانکهای دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.