هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تاسیسات هسته‌ای

( ۱ )
احداث مستحدثات جدید به عنوان سکونتگاه دائم در محدوده ایمنی تاسیسات هسته‌ای ممنوع شد
1395/01/16 11:24
با رأی موافق نمایندگان؛

احداث مستحدثات جدید به عنوان سکونتگاه دائم در محدوده ایمنی تاسیسات هسته‌ای ممنوع شد

با نظر نمایندگان مردم در خانه ملت هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به‌عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است.