هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تصرف منابع طبیعی

( ۱ )
بی اعتنایی ناجا به حکم کمیسیون مستندسازی دولت درباره تصرف منابع طبیعی
1395/01/20 14:31
افضلی فرد مطرح کرد:

بی اعتنایی ناجا به حکم کمیسیون مستندسازی دولت درباره تصرف منابع طبیعی

در مورد پرونده موسوم به چاتاشیخ نیز متاسفانه نیروی انتظامی مصوبه کمیسیون مستندسازی ریاست جمهوری در خصوص تصرف منابع طبیعی توسط مرزبانی جمهوری اسلامی را اجرا نکرده است.