هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پژوهشکده صنعت نفت

( ۲ )
نظام پولی و بانکی کشور نیازمند انقلاب و تحول/ انضباط مالی در کشور رنگ باخته است
1395/01/28 12:26
ابوترابی فرد در همایش اقتصاد مقاومتی مطرح کرد:

نظام پولی و بانکی کشور نیازمند انقلاب و تحول/ انضباط مالی در کشور رنگ باخته است

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقریبا انضباط مالی در کشور رنگ باخته است ، گفت:  انضباط مالی با مصارف واقعی هیچ انطباقی ندارد،بنابراین  برای رسیدن به انضباط مالی باید مصارف از درآمدهای وا...

گزارش تصویری/حضور حجت الاسلام ابوترابی فرد در همایش اقتصاد مقاومتی در پژوهشکده صنعت نفت
1395/01/28 11:52

گزارش تصویری/حضور حجت الاسلام ابوترابی فرد در همایش اقتصاد مقاومتی در پژوهشکده صنعت نفت

حجت الاسلام ابوترابی فرد امروز در همایش صنعت نفت دانش بنیان تبلور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی حضور یافت.