هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رابطه اقتصادی با دنیا

( ۱ )
رابطه اقتصادی با دنیا غیرقابل انکار است
1395/01/29 15:12
گروسی:

رابطه اقتصادی با دنیا غیرقابل انکار است

رییس فراکسیون تولید ملی و فراکسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رابطه اقتصادی با دنیا امری لازم است،گفت: رابطه اقتصادی توان تولیدکنندگان و حجم صادرات کشور و در نهایت درآمدهای ارزی کشور را افزایش می دهد...