هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حمایت از زنان آسیب دیده

( ۱ )
اختصاص 30 میلیارد ریال جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از زنان و دختران آسیب دیده
1395/01/30 11:35
با نظر موافق نمایندگان مجلس صورت گرفت؛

اختصاص 30 میلیارد ریال جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از زنان و دختران آسیب دیده

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را ملزم به هزینه 30 میلیارد ریال از اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از زنان و دختران آسیب دیده کردند.