هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پرداخت حق نگهداری به همسران شهدا

( ۱ )
پرداخت حق نگهداری به پرستاران والدین و همسران شهدا
1395/01/30 11:42
با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

پرداخت حق نگهداری به پرستاران والدین و همسران شهدا

نمایندگان مردم در خانه ملت بنیاد شهید را مکلف کردند با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب العلاج نیاز به نگهداری دارند نسب...