هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بررسی مواد اعاده شده بودجه

( ۱ )
12 اردیبهشت؛ بررسی مواد اعاده شده بودجه از سوی شورای نگهبان در صحن
1395/01/31 15:18
حسینی خبر داد:

12 اردیبهشت؛ بررسی مواد اعاده شده بودجه از سوی شورای نگهبان در صحن

عضو هیات رئیسه مجلس از بررسی مواد اعاده شده بودجه از سوی شورای نگهبان در صحن علنی مجلس پس از زمان بازگشت نمایندگان از حوزه های انتخابیه خبر داد.