هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سفر کمیسیون قضایی به ترکیه

( ۱ )
سفر جمعی از نمایندگان کمیسیون قضایی به ترکیه/ رایزنی برای انتقال زندانیان ایرانی از زندان‌های ترکیه
1395/02/01 11:08
اسفنانی خبر داد:

سفر جمعی از نمایندگان کمیسیون قضایی به ترکیه/ رایزنی برای انتقال زندانیان ایرانی از زندان‌های ترکیه

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از سفر جمعی از نمایندگان این کمیسیون برای رایزنی در انتقال زندانیان ایرانی محبوس در ترکیه خبر داد.