هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پلیس امنیت

( ۱ )
حریم خصوصی افراد مورداحترام است/مردم نگران‌ نحوه‌ برخورد درگشت‌ارشاد نامحسوس هستند/ما هم سوال داریم
1395/02/04 10:56
بررسی ابعاد گشت ارشاد نامحسوس با رئیس فراکسیون زنان مجلس؛

حریم خصوصی افراد مورداحترام است/مردم نگران‌ نحوه‌ برخورد درگشت‌ارشاد نامحسوس هستند/ما هم سوال داریم

رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه اکثر قریب به اتفاق مردم مشکلی در زمینه حجاب ندارند، تصریح کرد: پلیس امنیت باید نسبت به شیوه اجرای این موضوع دقت نظر داشته باشد و از نیروی انتظامی می‌خواهیم ای...