هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آموزشیاران نهضت سواد آموزی

( ۲ )
تجمع مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مقابل مجلس
1395/05/25 10:21
امروز صورت گرفت؛

تجمع مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مقابل مجلس

جمعی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی و مربیان پیش دبستانی صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع مجدد آموزشیاران نهضت سواد آموزی مقابل مجلس
1395/02/13 09:42
امروز صورت گرفت؛

تجمع مجدد آموزشیاران نهضت سواد آموزی مقابل مجلس

تعدادی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در اعتراض به وضعیت شغلی خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.