هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سیاست های کلان گسترش فرهنگ قرآنی

( ۱ )
سیاست های کلان گسترش فرهنگ قرآنی در کشور تعیین شد
1395/02/13 09:55
با نظر موافق نمایندگان؛

سیاست های کلان گسترش فرهنگ قرآنی در کشور تعیین شد

نمایندگان مردم در خانه ملت سیاست های کلان گسترش فرهنگ قرآنی در کشور را تعیین کردند.