هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بانک هویت ژنتیکی

( ۱ )
نیروی انتظامی مکلف به ایجاد بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت شد
1395/02/13 10:05
با موافقت نمایندگان؛

نیروی انتظامی مکلف به ایجاد بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت شد

نمایندگان مردم در خانه ملت نیروی انتظامی را مکلف به ایجاد بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی کردند.