هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آلایندگی شیمیایی محصولات کشاورزی

( ۱ )
وزارت بهداشت موظف به بررسی میزان آلایندگی شیمیایی محصولات کشاورزی شد
1395/02/13 10:33
با موافقت نمایندگان؛

وزارت بهداشت موظف به بررسی میزان آلایندگی شیمیایی محصولات کشاورزی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت بهداشت را مکلف کردند جهت بررسی میزان آلایندگی شیمیایی محصولات کشاورزی اقدام کند.