هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تقویت اعتبار بنیه انتظامی

( ۱ )
دولت موظف به تقویت اعتبار ردیف بنیه انتظامی شد
1395/02/13 10:42
با موافقت نمایندگان؛

دولت موظف به تقویت اعتبار ردیف بنیه انتظامی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را موظف به تقویت اعتبار ردیف بنیه انتظامی برای تامین امنیت عمومی، انضباط اجتماعی، امنیت مرزها و امنیت فضای مجازی کردند.