خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسامی میهمانان جلسه علنی

( ۱۲ )
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
رحیمی قرائت کرد؛
1398/02/15 10:40

میهمانان جلسه علنی یکشنبه 15 اردیبهشت ماه مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
رحیمی قرائت کرد:
1398/02/02 10:53

اسامی مهمانان نشست علنی 2 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی سه شنبه 9 بهمن ماه 1397
رحیمی قرائت کرد:
1398/01/26 11:32

اسامی مهمانان نشست علنی ۲6 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
میهمانان صحن علنی
رحیمی قرائت کرد:
1398/01/25 10:36

اسامی مهمانان نشست علنی ۲5 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه 12 دی ماه 1397
رحیمی قرائت کرد:
1397/11/14 10:41

اسامی مهمانان نشست علنی 14 بهمن مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
رحیمی قرائت کرد:
1397/10/30 10:14

اسامی مهمانان نشست علنی 30 دی مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی یکشنبه 15 مهر ماه 1397
رحیمی قرائت کرد:
1397/09/28 10:53

اسامی میهمانان نشست علنی 28 آذر ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
رحیمی قرائت کرد:
1397/09/27 10:19

اسامی میهمانان نشست علنی 27 آذر ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
 احمد امیرآبادی
امیرآبادی قرائت کرد:
1397/09/06 10:29

اسامی میهمانان نشست علنی 6 آذرماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
غلامرضا کاتب
کاتب قرائت کرد؛
1396/04/20 11:02

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.
اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس
صادقی قرائت کرد؛
1395/02/26 11:08

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز را قرائت کرد.
اسامی مهمانان جلسه علنی امروز نهاد قانونگذاری
صادقی قرائت کرد:
1395/02/14 11:09

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز نهاد قانونگذاری

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز را قرائت کرد.
آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet