هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

زبان انگلیسی

( ۱ )
انگلیسی را زبان جهل و کلک دانستن، معنا ندارد/ امکان آموزش دیگر زبان‌های خارجی به دانش آموزان از مهر امسال
1395/02/20 12:58
زاهدی:

انگلیسی را زبان جهل و کلک دانستن، معنا ندارد/ امکان آموزش دیگر زبان‌های خارجی به دانش آموزان از مهر امسال

رییس کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس با اشاره به اینکه زبان بما هو زبان تقصیری ندارد، تصریح کرد: برداشت بد از صحبت‌های رهبری مبنی بر اینکه انگلیسی، زبان جهل و کلک است، اصلا معنا ندارد.