هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حضور برخی بازیگران در پارتی شبانه

( ۱ )
منشور و اساسنامه‌ای برای چگونگی فعالیت هنرمندان در رسانه‌های تصویری وجود ندارد
1395/02/20 15:39
باقری بناب با انتقاد از حضور برخی بازیگران در پارتی شبانه:

منشور و اساسنامه‌ای برای چگونگی فعالیت هنرمندان در رسانه‌های تصویری وجود ندارد

عضو فراکسیون روحانیت مجلس با تاکید بر اینکه باید نقش زندگی ایرانی – اسلامی را در کشور پررنگ کرد، از نبود منشور و اساسنامه ای که هنرمندان خود را موظف بدانند بر اساس آن عمل کنند، انتقاد کرد.