هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پاسدار

( ۱ )
گزارش تصویری/گرامیداشت روز پاسدار در مجلس شورای اسلامی
1395/02/21 11:02

گزارش تصویری/گرامیداشت روز پاسدار در مجلس شورای اسلامی

گرامیداشت روز پاسدار در مجلس شورای اسلامی از نگاه دوربین خانه ملت.