هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تعطیلی کارخانجات روغن

( ۲ )
روغن مایع
1397/03/28 12:57

غفلت دولت از محصول فوق استراتژیک دانه‌های روغنی/چرا در محصول روغن ۹۰ درصد وابسته‌ایم؟

در حال حاضر بیش از 90 درصد به واردات روغن وابسته‌ایم. این مقدار یا به صورت دانه وارد و روغن‌کشی می‌شود یا به صورت روغن خام وارد می‌شود.

 تعطیلی کارخانجات  روغن  عاملی برای افزایش واردات
1395/02/26 08:46
گروسی تاکیدکرد:

تعطیلی کارخانجات روغن عاملی برای افزایش واردات

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه تعطیلی کارخانجات روغن عاملی برای افزایش واردات است ،گفت: هزینه تولید کالای داخلی بایدکاهش یابد و ما قوانین صندوق توسعه ملی را تصویب کردیم تا از واحدهای ت...