هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حسن فریدونیان

( ۱ )
 اولین انتصاب رئیس جدید صداوسیما
1395/02/29 13:43
فریدونیان مدیر دفتر رئیس سازمان صدا و سیما شد ؛

اولین انتصاب رئیس جدید صداوسیما

طی حکمی از سوی عبدالعلی علی عسکری، حسن فریدونیان مدیر دفتر رئیس سازمان صدا و سیما شد.