هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رئیس اداره قوانین

( ۱ )
فیلم/ رضایی میرقائد: مجلس دهم باید مجلسی الگو و نمونه در نظام جمهوری اسلامی و کل منطقه باشد
1395/03/08 14:10
امیدوار رضایی میرقائد:

فیلم/ رضایی میرقائد: مجلس دهم باید مجلسی الگو و نمونه در نظام جمهوری اسلامی و کل منطقه باشد

امیدوار رضایی میرقائد،معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، نمایندگان منتخب را به ریل گذاری درست و مناسب برای دولت در مسیر قانون گذاری دعوت کرد.