هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دبیران هیات رئیسه موقت مجلس دهم

( ۱ )
دبیران هیات رئیسه موقت مجلس دهم مشخص شدند
1395/03/09 10:28
در صحن علنی؛

دبیران هیات رئیسه موقت مجلس دهم مشخص شدند

منتخبان مردم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دبیران هیات رئیسه موقت مجلس دهم را انتخاب کردند.