هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ذخیره استراتژیک سرم

( ۱ )
ذخیره استراتژیک سرم در حال بازسازی است
1395/03/17 14:37
دیناروند:

ذخیره استراتژیک سرم در حال بازسازی است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ذخیره استراتژیک سرم ها در کشور در حال بازسازی است و سرم به هیچ وجه در معرض کمیاب شدن نیست.